Επιτυγχάνοντας -ακόμα και στους δύσκολους καιρούς της κρίσης- μία σταθερή πορεία στο πεδίο των πωλήσεων, η  "Δίκτυο Γιαννακόπουλος Α.Ε." έχει καταφέρει να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών της επιλογών, ικανοποιώντας έτσι τόσο τις αρχές της για μία δυναμική στρατηγική που είναι ευνοϊκή τόσο για τους ανθρώπους της όσο και για τους συνεργάτες της, αλλά και μία συνέπεια όσον αφορά την αποδοτικότητα της κάθε εταιρική της κίνησης.