Η "Δίκτυο Γιαννακόπουλος Α.Ε." διαθέτει ένα ευρύ και ολοκληρωμένο δίκτυο διανομής, με κύριο άξονα την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, καθώς καλύπτει ένα μεγάλο αριθμό σημείων πώλησης και διάθεσης προϊόντων καπνού.