Η εταιρεία "Δίκτυο Γιαννακόπουλος Α.Ε." είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο καταξιωμένες εταιρείες διανομής ειδών καπνού στη χώρα μας.

Στο κέντρο τόσο της φιλοσοφίας μας, όσο και της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, βρίσκεται ο άνθρωπος, οι ουσιαστικές του ανάγκες, καθώς και οι δυνατότητές του.

Διαθέτοντας ένα δυναμικό άρτια καταρτισμένο και ένα εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την κοινή αίσθηση του ομαδικού πνεύματος και την επιλογή της ατόφιας, πραγματικής συνεργατικότητας, η εταιρεία μας πρωτοπορεί στον τομέα της διανομής μία πλούσιας γκάμας διεθνώς αναγνωρισμένων προϊόντων, ενώ, ταυτόχρονα επιδεικνύει συνέπεια και συνοχή στο αποτέλεσμα της εύρυθμης λειτουργίας της.

Μέσα από έναν λεπτομερή στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις εκάστοτε περιστάσεις και ανάγκες των συνεργατών και των πελατών μας, αλλά και την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, η "Δίκτυο Γιαννακόπουλος Α.Ε.", είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή της παροχής υπηρεσιών στον τομέα της δραστηριότητάς της, ενώ παράλληλα, διατηρεί έναν ανοιχτό ορίζοντα εξέλιξης, επιμόρφωσης και ανάπτυξης.

Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε πάντοτε την επιλογή να διευρύνουμε το γνωστικό πεδίο του προσωπικού μας, αλλά και να προσαρμοζόμαστε ανά πάσα στιγμή στις επιτακτικές ανάγκες της αγοράς, εγχώριας και παγκόσμιας. Και όλα αυτά, πάντοτε με σκοπό την πραγματική εξυπηρέτηση των ανθρωπίνων αναγκών.