Εξυπηρετώντας 405 σημεία πώλησης, τα οποία βρίσκονται σ' ένα μεγάλο εμβαδό της γεωγραφικής περιοχής της χώρας που καλύπτουμε, και κινητοποιώντας έναν μεγάλο και σύγχρονο στόλο οχημάτων, έτοιμο να κάνει παραδόσεις στον καλύτερο δυνατό χρόνο και με απόλυτη ασφάλεια για τα προϊόντα, η "Δίκτυο Γιαννακόπουλος Α.Ε.", υπηρετεί και τιμά «κατά γράμμα» τις αξίες του Δ.Ι.Κ.Τ.Υ.Ο.Υ. στο οποίο ανήκει:

Δυναμικό 
Ισχυρό 
Κέντρο 
Τοπικής 
Υλοποίησης 
Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών

Με βασικούς μας πυλώνες λειτουργίας: 

  • Την ταχύτητατη και αποτελεσματική Παραγγελιοληψία
  • Την ολοκληρωμένη Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Service)
  • Την πολύπλευρη και άρτια Εκτέλεση Παραγγελίας
  • Την έγκαιρη και ασφαλή Παράδοση προϊόντων
  • Την επιτυχημένη Είσπραξη, αλλά και
  • Την οργανωμένη υπηρεσία Εμπορικής Προώθησης

η "Δίκτυο Γιαννακόπουλος Α.Ε." αποτελεί μια εταιρεία απόλυτα εξειδικευμένη, έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πρόκληση και κάθε ανάγκη τόσο της αγοράς όσο και της ίδιας της κοινωνίας. 

Καλύπτωντας απόλυτα τα σημείων πώλησης της εμβέλειάς μας, καθώς και τους συνεργάτες μας, προσφέρουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στην διανομή και πώληση προϊόντων καπνών που μπορεί κάποιος να επιλέξει στον κλάδο αυτό.

Μακριά από τη φιλοσοφία των πολυεθνικών εταιρειών, που πολλές φορές δεν υπολογίζουν τις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες, προσπαθούμε πάντοτε ώστε να δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες κοινής ωφέλειας, και οι συνεργάτες μας να είναι διαρκώς ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μας, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.