Με κορυφαίες επιδόσεις στην αποδοτικότητα των υπηρεσιών logistics, η εταιρεία μας αποτελεί την απόλυτη επιλογή στον κλάδο των καπνών, τόσο σε σχέση με την ευρεία γεωγραφική περιοχή που καλύπτει όσο και με την ταχύτητα, την αξιοπιστία και τη αποτελεσματικότητά της, πάντοτε σε σχέση με την εξυπηρέτηση των ανθρώπινων αναγκών.